• Pogrzeb zgodnie z przepisami Kościoła Katolickiego powinien odbywać się w parafii zamieszkania zmarłego!
 • Niezwłocznie po śmierci bliskiego, należy zgłosić się do Kancelarii Parafialnej, w celu ustalenia daty i godziny pogrzebu. Dopiero po ustaleniu z kapłanem w Kancelarii Parafialnej konkretnego terminu i godziny pogrzebu, informujemy wybrany przez nas Zakład Pogrzebowy.
 • Zgłaszając pogrzeb do kancelarii należy przynieść akt zgonu zmarłego z USC.
 • Jeśli śmierć nastąpiła w szpitalu, lub innym miejscu, poza parafią należy przynieść   Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentów św. /Wiatyku/ przed śmiercią.
 • Nasz udział w obrzędach pogrzebowych niech będzie wyrazem wiary w życie wieczne.
 • Rodzina zmarłego niech przystąpi wcześniej do Sakramentu Pokuty. W czasie każdego pogrzebu w konfesjonale jest kapłan ? szczególnie dla tych, którzy przyjeżdżają z daleka.
 • Zamawiając nekrolog zmarłego w firmie pogrzebowej prosimy pisać na nim prawdę zwłaszcza jeśli chodzi o zaopatrzenie, bądź nie zaopatrzenie Sakramentem Namaszczenia Chorych.
 • Starajmy się wszyscy w czasie Mszy świętej żałobnej przystąpić do Komunii świętej i ofiarować Ją w intencji zmarłego.
 • Niektórzy z Was ? a przyjmuje się ten zwyczaj coraz częściej ? zamawia Msze święte za zmarłego. Jest to piękny gest pamięci i pomocy zmarłym. Prosimy, aby Msze święte w intencji zmarłego z racji pogrzebu zamawiać nieco wcześniej, a nie w ostatniej chwili tuż przed rozpoczęciem liturgii pogrzebowej.
 • Pogrzeb katolicki nie przysługuje tym, którzy świadomie i dobrowolnie zerwali łączność z Kościołem lub zmarli bez pokuty w gorszących okolicznościach albo z pogardą dla Kościoła, uparcie odmawiając przyjęcia sakramentów
 • Do Kancelarii Parafialnej Parafii Św. Idziego Opata w Zakliczynie, która jest także Zarządcą Cmentarza Parafialnego w Zakliczynie przynosimy Kartę Zgonu potwierdzoną w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym dla miejsca zgonu.

Dopiero po ustaleniach w Kancelarii Parafialnej, należy dokonać niezbędnych ustaleń z:

 • Panem grabarzem - Andrzej Kędzior, zam. Kończyska 13; tel.  600754168
 • Panem organistą - Władysław Kusion, zam. Wyspiańskiego; tel. 14 665 34 44 

 

Natomiast wszystkie sprawy związane z wykupem, lub opłaceniem miejsca na Cmentarzu Parafialnym, oraz pochowaniem zwłok na Cmentarzu w Zakliczynie, załatwia się w godzinach pracy Kancelarii Parafialnej Parafii pw. św. Idziego w Zakliczynie, która jest Zarządcą Cmentarza.

 

Kodeks Prawa Kanonicznego:

Kan. 1176 -

§ 1. Wierni zmarli powinni otrzymać pogrzeb kościelny, zgodnie z przepisem prawa.

§ 2. Pogrzeb kościelny, w którym Kościół wyprasza duchową pomoc zmarłym, okazuje szacunek ich ciału i równocześnie żywym niesie pociechę nadziei, należy odprawiać z zachowaniem przepisów liturgicznych. 

§ 3. Kościół usilnie zaleca zachowanie pobożnego zwyczaju grzebania ciał zmarłych. Nie zabrania jednak kremacji, jeśli nie została wybrana z pobudek przeciwnych nauce chrześcijańskiej.

Kan. 1177 -

§ 1. Nabożeństwo pogrzebowe za każdego wiernego winno być z reguły odprawione w jego własnym kościele parafialnym,

§ 2. Każdy jednak wierny albo ci, do których należy troska o pogrzeb zmarłego, mogą wybrać inny kościół na pogrzeb, za zgodą tego, kto nim zarządza, i po zawiadomieniu własnego proboszcza.

§ 3. Jeśli śmierć nastąpiła poza własną parafią i nie przeniesiono do niej zwłok ani nie został zgodnie z prawem wybrany inny kościół pogrzebu, nabożeństwo należy odprawić w kościele parafii, gdzie śmierć nastąpiła, chyba że prawo partykularne wyznacza inny kościół.

Kan. 1184 -

§ 1. Jeśli przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty, pogrzebu kościelnego powinni być pozbawieni:

1° notoryczni apostaci, heretycy i schizmatycy;

2° osoby, które wybrały spalenie swojego ciała z motywów przeciwnych wierze chrześcijańskiej;

3° inni jawni grzesznicy, którym nie można przyznać pogrzebu bez publicznego zgorszenia wiernych.

§ 2. Gdy powstaje jakaś wątpliwość, należy się zwrócić do miejscowego ordynariusza, do którego decyzji należy się dostosować.

Kan. 1185 - Pozbawienie pogrzebu zawiera w sobie także odmowę odprawienia jakiejkolwiek Mszy świętej pogrzebowej.

CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

w klasztorze
ss. Bernardynek
w Kończyskach

Kancelaria parafialna

Czynna:

 • Poniedziałek, środa, piątek: 
  16:30 - 17:30
 • W Niedzielę, święta i pierwsze piątki miesiąca kancelaria jest nieczynna.
 • W sprawach nagłych,
  do chorego, w związku z organizacja pogrzebu o każdej porze.

 

 

 

 

 

 

 

RDN Małopolska