Klasztor jest domem formacyjnym. Od maja 1981 r. w klasztorze mieści się nowicjat.

Nowicjat jest rocznym okresem próby, od którego zaczyna się życie w Zakonie. Od prawie samego początku w Zakonie rok próby został uznawany za istotny. Prawnie został wprowadzony w Zakonie przez Stolicę Apostolską Bullą papieską Cum secundum concilium Papieża Honoriusza III 22 września 1220 roku. Od tego momentu na przestrzeni prawie 800 lat wszyscy zakonnicy przeżywają swoją formację nowicjacką.

Jednym z celów nowicjatu jest poznanie sposobu życia św. Franciszka, tak aby na tym doświadczeniu rozwijać osobistą relację z Panem Bogiem i uczyć się przeżywać ją w codzienności. Święty Franciszek zalecał Braciom, aby ?pragnęli posiąść Ducha Pańskiego z Jego ożywczym działaniem.

Nowicjusze poprzez codzienną lekturę i medytację Pisma świętego uczą się kształtować swoje życie na wzór życia Jezusa Chrystusa. Od św. Franciszka uczą się jak nie stracić sprzed oczu Chrystusa i Jego Ewangelii. Poznają, jak własne serce i dusze przepoić miłością do Boga i bliźniego ucząc się wiernie żyć Ewangelią.

W czasie nowicjatu Bracia Nowicjusze odbywają stadium teologii życia zakonnego zwłaszcza teologii Reguły, duchowości Zakonu opartej na Pismach św. Franciszka oraz prawodawstwa Zakonu. Formacja jaką odbywają ma im pomóc osiągnąć właściwą duchowość na płaszczyźnie człowieczeństwa, chrześcijaństwa i zakonności, aby dojrzale podjąć życie w Zakonie poprzez praktykowanie w stopniu ślubów posłuszeństwa, ubóstwa i czystości. Pomocne w tym są: codzienna modlitwa osobista i wspólnotowa, praktykowanie ubóstwa, życia braterskiego, oraz pracy i rozwoju osobowego. Przebywanie w nowicjacie ma pomóc zweryfikować powołanie otrzymane od Pana Boga oraz pomóc potwierdzić intencje i zdatność nowicjuszy do złożenia pierwszej profesji. W ciągu całego roku Bracia Nowicjusze poprzez pracę, modlitwę i studia przygotowują się do złożenia swoich pierwszych ślubów zakonnych. Uroczystość ta odbywa się corocznie piętnastego sierpnia w Uroczystość Wniebowzięcia NMP.

 

Obecnie nowicjat w domu nowicjackim odbywa pięciu Braci z naszej Prowincji Zakonnej Matki Bożej Anielskiej.

br. ks. Dawid Brauer OFM

br. Tymoteusz Forysiński OFM

br. Rafał Porwoł OFM

br. Dominik Stasiak OFM 

br. Bartłomiej Tomer OFM

 

 

     

 

 

  

 

RDN Małopolska