CAŁODZIENNA ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

w klasztorze
ss. Bernardynek
w Kończyskach

RDN Małopolska